Reinigingstijd van een ultrasoon reiniger

Wat is de reinigingstijd van een ultrasoon reiniger, en hoe vaak moet je dit herhalen? Eenzelfde vraag zou kunnen zijn: Hoe lang is een stuk touw. Het antwoord hangt namelijk af van het volgende: Wat wil je Waar vanaf hebben.

Gemiddeld is de reinigingstijd voor de meeste ultrasone reinigingsbeurten tussen 3 minuten en kan oplopen tot wel 30 minuten.

Ultrasoonreinigers zijn populair omdat ze onderdelen en apparatuur grondig en efficiënt reinigen. Ze werken op een grote verscheidenheid van materialen. En kunnen een enorme verscheidenheid van verontreinigingen verwijderen.

Niet elke reinigingsbeurt duurt even lang en dit is afhankelijk van een aantal dingen:

  • De soort verontreiniging,
  • het gebruikte reinigingsmiddel,
  • de temperatuur van de oplossing,
  • de frequentie en intensiteit van de ultrasone reinigers waarin de onderdelen worden gelegd.

Omdat ultrasoon reinigers verontreiniging kunnen verwijderen uit alles van een gietijzeren motorblok tot sieraden, is het alleen maar logisch dat de reinigingstijd verschilt. Het hangt er echt van af welke verontreinigingen we willen verwijderen, en hoe schoon we het onderdeel willen hebben als we klaar zijn.

Zonder specifieke kennis is het moeilijk te voorspellen hoe lang ultrasone reinigingscycli kunnen duren. Om te helpen hebben we hieronder enkele voorbeelden genoemd die we hebben gereinigd, samen met hun reinigingstijden, oplossingstemperaturen, en frequenties. Deze kunnen als uitgangspunt dienen als we een nieuwe machine zoeken, of ons opmaken om een ander type onderdeel in onze bestaande machines te reinigen:

Vaker dezelfde onderdelen reinigen

Bepalen hoe lang een reinigingscyclus in onze ultrasoon-reinigers moet duren is niet precies als we een onderdeel voor de eerste keer reinigen. Het wordt wel voorspelbaar als we hetzelfde onderdeel steeds weer opnieuw reinigen, als de soort verontreiniging constant blijft.

Als we eenmaal de juiste combinatie van tijd, temperatuur en reinigingsmiddel hebben gevonden, kunnen we er heel zeker van zijn dat de reinigingstijd van partij tot partij gelijk zal zijn.

Op dit moment kan je beginnen met het verkorten van de reinigingstijd om tijd , geld en energie te besparen en toch vergelijkbare resultaten te bereiken. De soort verontreiniging speelt een belangrijke rol in de tijdsduur die nodig is voor het reinigen in ultrasoon reinigers.

De reinigingstijd is afhankelijk van de vervuiling

Materialen die over het algemeen los zitten, zoals vuil, metaalsplinters en roet, kunnen snel van een onderdeel verwijderd worden, omdat er weinig interactie is tussen het onderdeel en de verontreiniging om het op zijn plaats te houden.

Olie- en vetverontreiniging vereisen veel langere reinigingscycli, omdat oliemoleculen de neiging hebben zich te hechten aan oppervlakken als kunststoffen en metalen, en de implosiekrachten die in ultrasoon reinigers opgewekt worden die bindingen moeten verbreken.

Vet heeft een wasbindmiddel, en hecht zich goed aan zichzelf, naast een sterke binding met andere materialen. Koolstofafzettingen, walshuid, en oxidatie zijn waarschijnlijk de moeilijkst te verwijderen verontreinigingen.

Warmte en het juiste reinigingsmiddel zijn de sleutels tot het snel verwijderen van deze materialen.Als we de grafiek bekijken zien we al snel dat de tijden, temperaturen en frequenties die gebruikt worden om onderdelen schoon te maken sterk variëren omdat de basismaterialen van de onderdelen en de soorten verontreinigingen zo uiteenlopend zijn.

Het soort materiaal dat je wilt reinigen

De materialen kunnen variëren van gietijzer tot staal, messing, plastic, en gepolijst roestvast staal, terwijl de verontreinigingen variëren van vet en olie tot aangebakken koolstof, schimmel, soldeervloeimiddel, hars, en bacteriën.

Er wordt veel van ultrasoon reinigers gevraagd, en ze presteren bij juist gebruik elke keer weer.

Teveel onderdelen ineens willen reinigen

Hoe meer onderdelen er in de tank zitten hoe langer het kan duren. Leg geen onderdelen op elkaar of in elkaar ( voor zover mogelijk ). Probeer er voor te zorgen dat er niet een bult aan materialen in tank ligt.

Verdeel het over een mandje, en geef zo elk voorwerp een plek. Dit zorgt dat de trilling overal goed bij kan, en het niet gedempt wordt door onderdelen die op elkaar liggen.

Gebruik de juiste vloeistof tegen de vervuiling

Hoe effectief is de vloeistof die wordt gebruikt. Een goede ontvetter zal veel sneller resultaat bieden dan een paar druppels afwasmiddel. De vloeistof versnelt of vertraagt de ultrasone reinigingstijd enorm.

Hoe kwetsbaar is het materiaal

Hoe gevoelig het te reinigen materiaal is voor mogelijke schade door overmatige blootstelling aan ultrasone activiteit.

Hoewel het niet altijd nodig is moet er bij lichtere metalen zoals aluminium,( vooral bij gepolijste oppervlakken), op gelet worden dat ze niet te veel aan de ultrasone activiteit worden blootgesteld.

Zachte materialen zoals bepaalde edelstenen worden niet aangeraden ultrasoon te reinigen .

Conclusie

gezien al het bovenstaande is de ervaring dat 5 tot 30 minuten ultrasone reinigingstijd voldoende is voor een goed resultaat. We gaan dan niet uit van eventuele voorbehandeling of nabewerking zoals schrobben, afspoelen of drogen.